სურათი 1...ბრილი...
საიტის მენიუ
...ბრილი...
ვაი რაკარგი საჩინო
ბერის ანდერძი
ნარკომანია
ანტიქრისტეს ბეჭედი ახლოვდება
ევროპის კომისია განიხილავს ეროვნულ სისტემათათვის პირადობის ელექტრონული მოწმობის ტრანსსაზღვრული გამოთვლისა (eID) და 13 წევრ-ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი მომსახურეობის გაადვილების უზრუნველყოფის პილოტურ (საცდელ) პროექტს. ევროკავშირის დაახლოებით 30 მილიონი მოქალაქე იყენებს პირადობის ეროვნულ, ელექტრონულ მოწმობას სოციალური უზრუნველყოფისა და სხვადასხვა სახელმწიფოებრივი დახმარების მისაღებად. კომისიის ეს პროექტი ევროკავშირის მოქალაქეებს შესაძლებლობას მისცემს ელექტრონული პირადობის მოწმობები გამოიყენონ ევროკავშირის მთელს ტერიტორიაზე და არა მარტო თავიანთ ქვეყნებში. პროექტის მიზანი იმაშია, რათა შეათანხმოს ამ სისტემათა ურთიერთკავშირი უკვე არსებულ სისტემათა შეცვლის გარეშე. პროექტი გაგრძელდება სამი წელიწადი და ევროპის კომისიისგან დაფინანსდება 10 მილიონი ევროთი.

"პირადობის ელექტრონული მოწმობები ნაკლებ პრობლემებს შეუქმნის ევროკავშირის მოქალაქეებს", ამბობს საინფორმაციო სააგენტოსა და მას მედიის წარმომადგენელი, ქ-ნი ვივიან რედინგი. "ეს პროექტი შესაძლებლობას მოგვცემს გამოვიყენოთ ეროვნული ელექტრონული პირადობის მოწმობები და ხელს შეუწყობს წევრ-ქვეყნებს შორის პირადობის მოწმობათა ურთიერთაღიარებას, რითაც კიდევ ერთი ნაბიჯით მიგვაახლოვებს ევროკავშირის ქვეყნებს შორის დაუბრკოლებელი გადაადგილების საკითხს, რადგან ევროპელები უკვე დიდი ხანია ელოდებიან საერთო ევროპულ ბაზარს საზღვრების გარეშე".

სახელმწიფო სამსახურების ქსელის ასეთი რეალიზაცია დააჩქარებს პროგრესს ევროკავშირის მთელს ტერიტორიაზე. ბელგიელ ტაქსისტს შეეძლება მოამზადოს და ელექტრონული სახით წარადგინოს თავისი საგადასახადო დეკლარაცია; ესტონელი მოწყალების დის ელექტრონული პირადობის მოწმობა შესაძლებლობას მისცემს მას შეამოწმოს თავისი საპენსიო უფლებები და ა. შ. მაგრამ, ამგვარი მომსახურეობის სარგებლობა ნულს უტოლდება, როდესაც ადამიანები მიისწრაფვიან გამოიყენონ პირადობის ელექტრონული მოწმობები, რომლებიც გაცემულია ერთ ქვეყანაში, რათა შესაძლებლობა ჰქონდეთ გამოიყენონ სხვადასხვა მომსახურეობის ფორმა სხვა ქვეყანაში.

ევროპის კომისია, ანუ ევროპის 27 ქვეყნიდან 13 ქვეყანა (ავსტრია, ბელგია, ესტონეთი, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პორტუგალია, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი და დიდი ბრიტანეთი) და ისლანდია (ევროპის ეკონომიკური სივრცის შეთანხმების მონაწილე), ერთად იმუშავებენ, რათა აღიარონ ნაციონალური ელექტრონული ბარათების ძალმოსილება სხვა ეროვნულ საზღვრებში. პროექტის ჩარჩოებში, ნაციონალურ პირადობის მოწმობებზე საფუძველზე, უნდა შემუშავდეს მთელი რიგი ტრანსსაზღვრული ექსპერიმენტალური, პილოტური პროექტები. პროექტის მასშტაბებისა და დინამიკის გათვალისწინებით, მის ჩარჩოებში მოხსნილი იქნება ყველა ტრადიციული ბარიერი და გამარტივდება ქვეყნებს შორის ნაციონალური პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების ლეგიტიმურობა სხვა ქვეყნებში.

ახალი სისტემის მიხედვით, მაგალითად, სტუდენტს უფლება ექნება დარეგისტრირდეს უცხო ქვეყნის უნივერსიტეტში, პირადობის იმ მოწმობით, რომელიც თავის ქვეყანაში აიღო. ზოგიერთი ტრანსსაზღვრული მომსახურეობები უკვე არსებობენ. მაგალითად, ბელგიური ვებ-პორტალი შესაძლებლობას აძლევს უცხო კომპანიებს დაარეგისტრირონ და იმუშაონ შვედ მოქალაქეებთან. პროექტის დამთავრების შემდეგ, ეს პროცესი გააფართოვებს ნაციონალური პირადობის მოწმობების ფუნქციებს.

სოციალური მომსახურეობის სფეროსთან ადვილი კონტაქტი ევროკავშირის მთელს ტერიტორიაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც გადადიან ევროპის ერთი ქვეყნიდან მეორეში ბიზნესის საწარმოებლად ან სხვა მოთხოვნილებით.

დამატებითი ინფორმაცია:

EID: http://ec.europa.eu/information_soci...d/index_en.htm

ელექტრონული ხელისუფლება: http://ec.europa.eu/egovernment

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის საიტზე განთავსებულია ფოტო, სადაც მადილოსანს ხელზე აღბეჭდილი აქვს ანტიქრისტეს ბეჭედი (იხ. სურ. ქვემოთ).
უღრმესი წუხილით აღვნიშნავთ ადამიანთა რეალური დაბრმავების ფაქტს, რომელიც ქრისტესგან განშორებითაა გამოწვეული. კომფორტი და ამქვეყნიური სიამე თვით მორწმუნე ადამიანშიც კი კლავს ქრისტეს დაკარგვის შეგრძნებას. მართლმადიდებელი პუბლიცისტი, მეცნიერი კიბერნეტიკისა და ინფორმატიკის დარგში, ბ-ნი ვ. პ. ფილიმონოვი წერს: "XX საუკუნის მეორე ნახევარში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ შესაძლებელი გახადა მსოფლიო კომპიუტერული სისტემის შექმნა, რომელიც პლანეტის თითოეული ადამიანის თვალთვალისა და მათი მსოფლიო მთავრობის სურვილისამებრ მართვის შესაძლებლობას იძლევა. უპირველეს ყოვლისა ეს არის კონტროლი ყოველგვარ გადაადგილებაზე, ასევე ადამიანის ყოველგვარ შემოსავალსა და დანახარჯებზე. მსგავსი წყობა არის სწორედ აღწერილი წმ. მოციქულ იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადებაში.

და ეს ყველაფერი კეთდება "ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა" და "მშვიდობისა და უსაფრთხოების" შირმით, რომელიც ვითომცდა "საერთაშორისო ტერორიზმსა და დამნაშავეობას" ებრძვის. სინამდვილეში კი მიმიდინარეობს ახალი, საზოგადოებრივი წყობის ჩამოყალიებება, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ პლანეტარული მასშტაბის ელექტრონული საკონცენტრაციო ბანაკი.

ბრიყვი უნდ აიყო, რათა არ დაინახო ის, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება", - ამბობენ თანამედროვე ქრისტეანი მოღვაწეები.

ანტიქრისტეს წინამორბედები უკვე აღარც მალავენ თავიანთ ღმრთისმგმობ გეგმებს. "ახალი მსოფლიო წესრიგის" არქიტექტორების გეგმით გლობალურ საინფორმაციო საზოგადოებაში ჩაიკარგებიან საზღვრები, სახელმწიფოები, ეროვნებები, გაუქმდება ნაღდი ფული და ქაღალდის დოკუმენტები, ხოლო ყველა ადამიანი გადაიქცევა მორჩილ ბიორობოტად, დანომრილ მონად, რომელსაც კიბერნეტიკული სისტემის საზოგადოება მართავს.

რატომ ბიორობოტებად და დანომრილ მონებად? იმიტომ, რომ ახალ საზოგადოებაში ადამიანებს სრულიად წაართმევენ თავისუფლებას და თავიანთ ბუნებრივ უფლებებს, უპირველეს ყოვლისა კი სინდისის თავისუფლებას და უფლებას ჰქონდეს სახელი...

არსებითად, - ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში ჯერ არნახული, მსოფლიო ზეტოტალიტარული, ტექნტოტრონული დიქტატურა, რომლის დროსაც მართვის კანონები კიბერნეტიკულ სისტემებს უხეშად გადააქვთ ადამიანის საზოგადოებაზე, ხოლო მაღალი საინფორმაციო ტექნოლოგიები გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის. ამასთან, ყველა თავისუფალი მოქალაქე გახდება სასტიკი მართვის ობიექტი და ფაქტობრივად გაუთანაბრდება ნივთსა და საქონელს.

ამიტომაც, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ღირ. ეფრემ ასურელის სიტყვები: "ანტიქრისტე, რადგან ის არის ღმრთის მტერი, მოისურვებს, რათა ყოველნი წარწყმდნენ და ამისთვის გამოიყენებს ყველა საშუალებას, რათა ყველამ მიიღოს მხეცის ბეჭედი. ის მოვა, რათა მოატყუოს მთელი მსოფლიო. იფხიზლეთ, ძმანო ჩემნო და დააკვირდით საცთურების ყველა სახეობას, რომელსაც გამოიყენებს მხეცი. ის დაიწყებს კუჭით, რათა ადამიანები აღმოჩნდნენ მძიმე მდგომარეობაში, რადგან აღარ ექნებათ კვების პროდუქტები, რაც აიძულებს მათ მიიღონ მისი ბეჭედი მარჯვენა ხელსა და შუბლზე, რათა ადამიანმა ვერ შესძლოს პირჯვრის გადაწერა. რადგანაც უწყის მტარვალმა, რომ როდესაც ადამიანი პირჯვარს იწერს, თავისუფლდება ეშმაკის მძლავრებისგან. ამიტომაც, ის ადამიანებს აღბეჭდავს მარჯვენა ხელსა და შუბლზე" (ღირ. ეფრემ ასურელი).

მსოფლიო მთავრობა ელექტრონული საკონცენტრაციო ბანაკს გვიმზადებსდიდი ხანია დადის ჭორები იმის შესახებ, რომ მთელს მსოფლიოს რამდენიმე საუკუნეა მართავს სამასი უმსხვილესი მდიდარი, გავლენიანი პოლიტიკოსი, მწერალი, სოციოლოგი და ფილოსოფოსი. მაგრამ ჩვენ სერიოზულად არ აღვიქვამდით ამ ჭორებს, ადამიანებს, რომლებიც ლაპარაკობდნენ მსოფლიო შეთქმულებაზე, ვუყურებდით ირონიით. ასეთივე რეაქცია გვქონდა ყოფილი ბრიტანელი მზვერავის ჯონ კოლემანის წიგნზე "კომიტეტი 300", რომელშიც ის ლაპარაკობდა მსოფლიო მთავრობის გეგმებზე უახლოესი 50 წლის განმავლობაში. მან თავისი წიგნი გამოსცა 1991 წელს; გავიდა 19 წელი, ის გადაითარგმნა რუსულ ენაზეც, და ჩვენ ამჯერად თვითონაც შეგვიძლია განვსაჯოთ, ემთხვევა თუ არა თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები იმ გეგმებს, რომელთა შესახებაც გვაფრთხილებდა კოლემანი.

უცნაურია, მაგრამ მსოფლიო მთავრობის გეგმები საზოგადოებისგან დაფარული არ არის. მათ შესახებ წერდა "კომიტეტ 300"-ის ერთ ერთი აწ გარდაცვლილი და საყოველთაოდ ცნობილი წევრი, ინგლისელი მწერალი-ფანტასტი, ჰერბერტ უელსი თავის ნაშრომში: "ღია შეთქმულება - მსოფლიო რევოლუციის გეგმები". "ღია შეთქმულება, - წერდა უელსი, - თავიდან გამოვლინდება ინტელიგენტ და, ზოგიერთ შემთხვევაში, მდიდარ ადამიანთა შეგნებული ორგანიზაციის სახით; გამოვლინდება როგორც მოძრაობა, რომელსაც გააჩნია მკაფიო პოლიტიკური მიზნები. ისინი საერთო თანხმობით უგულებელყოფენ პოლიტიკური მმართველობის აპარატის უდიდეს ნაწილს. ეს არის გარკვეული რაოდენობის პიროვნებათა მოძრაობა კონკრეტული მიმართულებით, რომლებიც ძალიან მალე აღმოაჩენენ საერთო მიზანს, რომლისკენაც ყველანი მიისწრაფვიან. ყოველგვარი საშუალებით შეეცდებიან ისინი ზეგავლენა მოახდინონ მთავრობებზე და მართონ ისინი".

უელსის ეს ნაშრომი, ისევე როგორც სხვა ნიჭიერ ავტორთა ნაშრომები, რომლებიც "კომიტეტ 300"-მა დაუკვეთა, განკუთვნილი იყო საზოგადოებრივი აზრის დასამუშავებლად ერთიანი მსოფლიო მთავრობის მმართველობის სასარგებლოდ. თუ შევაჯამებთ "კომიტეტ 3000"-ის განზრახვებსა და მიზნებს, ისინი თავს მოიყრიან ერთიანი მსოფლიო მთავრობის შექმნისა და მსოფლიოში ერთი, საზოგადო ფულადი სისტემის დამყარების იდეაში. მათ უხელმძღვანელებენ მემკვიდრეობითი ოლიგარქები, რომლებიც ირჩევენ ლიდერებს საკუთარი საზოგადოებიდან. ეს ყოველივე წააგავს შუასაუკუნეობრივ ფეოდალურ სისტემას.

ამ ერთიან მსოფლიოში მოსახლეობა შეზღუდული იქნება შობადობის შემცირებით ერთ ოჯახზე, სნეულებათა, ომებისა და შიმშილის გზით, სანამ მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის რაოდენობა არ დარჩება 1 მილიარდი ადამიანი, რომელიც მოემსახურება მმართველ კლასს საქმიანობის მკაცრად განსაზღვრულ სფეროებში.
საშუალო ფენა არ იქნება - იქნებიან მხოლოდ წარმომადგენლები და მსახურები. ყველა კანონი უნიფიცირებული იქნება საყოველთაო იურიდიული სისტემის ჩარჩოებში, რომელიც გამოიყენებს კანონთა ერთი და იგივე კოდექსს, რომლის შესრულებას გააკონტროლებს ერთიანი მსოფლიო მთავრობის პოლიცია, ხოლო ერთიანი მსოფლიოს გაერთიანებული შეიარაღებული ძალები ძალდატანებით დაამკვიდრებენ ამ კანონებს ყველა ყოფილ სახელმწიფოში, რომლებიც უკვე აღარ იქნებიან ერთმანეთისგან გამოყოფილი საზღვრებით.

სისტემა დაეფუძნება კეთილმოწყობილ სახელმწიფოს. ვინც დაემორჩილება და მოემსახურება ერთიან მსოფლიო მთავრობას, დაჯილდოვებული იქნება საარსებო საშუალებებით; ხოლო, ვინც აჯანყდება, უბრალოდ შიმშილით მოკვდება ან გამოცხადდება კანონგარეშედ, და გახდება სამიზნე ყოველი ადამიანისთვის, ვინც კი მის მოკვლას მოინდომებს. პირადი ცეცხლსასროლი და ცივი იარაღი აიკრძალება.

ნებადართული იქნება მხოლოდ ერთი რელიგია ერთიანი მსოფლიო მთავრობის ეკლესიის ფორმით, რომელმაც თავისი არსებობა დაიწყო 1920 წლიდან. სატანიზმი, ლუციფერიანელობა და შავი მაგია აღიარებული იქნება კანონიერ საგნებად, ხოლო კერძო და საეკლესიო სკოლები აიკრძალება. დაინგრევა ყველა ქრისტეანული ეკლესია, ხოლო თვით ქრისტეანობა, ერთიანი მსოფლიო მთავრობის დროს, წარსულს ჩაბარდება.

იმისათვის რათა დაამყარონ ისეთი მდგომარეობა, როდესაც აღარ დარჩება არავითარი პირადი თავისუფლება და თავისუფლების კონცეფცია, არ იქნება ისეთი საგნები, როგორიცაა მმართველობის რესპუბლიკური ფორმა და ერის სუვერენული უფლება, უნდა აღმოიფხვრას ეროვნული სიამაყე და რასობრივი კუთვნილება. გარდამავალ პერიოდში რასულ წარმომავლობაზე ლაპარაკიც კი მკაცრად დაისჯება.

თითოეულ ადამიანს შთააგონებენ: ის არის ერთიანი მსოფლიო მთავრობის ქმნილება. ყველა ადამიანს მიეცემა საიდენტიფიკაციო კოდი, რომლის არსებობა ადვილად შესამოწმებელი იქნება. ამ საიდენტიფიკაციო ნომრებს შეიტანენ ბრიუსელში, ნატო-ს კომპიუტერის საზოგადო ფაილში, რომელიც ერთიანი მსოფლიო მთავრობისთვის, ნებისმიერ დროს, ადვილად ხელმისაწვდომი იქნება. არსებობს ცსს-ს, გფბ-ს, შტატების პოლიციისა და ადგილობრივი პოლიციის, ასევე აშშ-ს საგადასახადო სამმართველოს (IRS) და საგანგებო სიტუაციათა სააგენტოს (РЕМА) საზოგადო ფაილები.

სოციალური დაზღვევის სააგენტოები მნიშვნელოვნად გაფართოვდება და გახდება საფუძველი აშშ-ს თითოეულ მოქალაქეზე პერსონალური დოსიეს შესაქმნელი მონაცემთა ბაზისთვის.

ქორწინებას გამოაცხადებენ კანონგარეშედ, და ისეთი ოჯახური ცხოვრება, როგორიც ჩვენ დღეს გვესმის, აღარ იქნება. ბავშვებს წაართმევენ მშობლებს ჯერ კიდევ სიყრმის ასაკში, და მათ, როგორც სახელმწიფო ქონებას, მეთვალყურეები აღზრდიან. დედაკაცნი "ქალთა ემანსიპაციის" პროცესის შემწეობით, თანდათანობით  უკიდურესად გაიხრწნებიან. თავისუფალი სექსი სავალდებულო გახდება.

თუ 20 წელზე მეტი ხნის დედაკაცი დადგენილ წესებს დაარღვევს, მკაცრად დაისჯება. ორი ბავშვის მშობიარობის შემდეგ დედაკაცებს აბორტის გაკეთებას ასწავლიან; შესაბამისი მონაცემები შეინახება თითოეული დედაკაცის პერსონალურ დოსიეში, მსოფლიო მთავრობის რეგიონალურ კომპიუტერებში. თუ დედაკაცი ორი ბავშვის მშობიარობის შემდეგ დაფეხმძიმდება, მას ძალდატანებით გააგზავნიან კლინიკაში აბორტის გასაკეთებლად, და ამასთანავე მას გაუკეთდება სტერილიზაცია.

ფართოდ გავრცელდება პორნოგრაფია, ყოველ კინოთეატრში, როგორც აუცილებელი პროგრამა, ნაჩვენები იქნება პორნოფილმები, მათ შორის ჰომოსექსუალური და ლესბოსური პორნოგრაფია. ნებადართული იქნება ნარკოტიკების მოხმარება - თითოეულ ადამიანს გამოუყოფენ თავის კვოტას ნარკოტიკებზე, რომელთა შეძენა შეეძლებათ მსოფლიო მთავრობის მაღაზიებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ფართოდ გავრცელდება ისეთი ნარკოტიკები, რომლებიც ცვლიან ადამიანის ცნობიერებას, მათი გამოყენება სავალდებულო იქნება. ცნობიერების შემცვლელ ასეთი ნარკოტიკებს დაამატებენ საკვებს და სასმელ წყალს მოქალაქეთა დაუკითხავად. ყველგან შეიქმნება ნარკობარები, რომელთაც მსოფლიო მთავრობის აგენტები უხელმძღვანელებენ, და რომლებშიც ადამიანი-მონები თავისუფალ დროს გაატარებენ. ამგვარად, ელიტისგან განსხვავებით, ხალხის არაელიტური მასა დაყვანილი იქნება გაწვრთნილი პირუტყვების დონეზე, რომელთაც საკუთარი ნება არ გააჩნიატ, ადვილად სამართავი და დამორჩილებადია.

ეკონომიკური სისტემა დაეფუძნება ოლიგარქიული კლასის მმართველობას, რომლის ხელში იქნება უფლება აწარმოოს იმდენი პროდუქტი და მომსახურეობა, რამდენიც მონათა მასობრივი, შრომითი ბანაკების ფუნქციონირებისთვის იქნება საჭირო. მთელი სიმდიდრე თავს მოიყრის "კომიტეტ 300" ელიტარულ წევრთა ხელში. თითოეულ ადამიანს შთააგონებენ, რომ მისი არსებობა და სიცოცხლე მთლიანად დამოკიდებულია სახელმწიფოსგან. მსოფლიოს მმართველობა განხორციელდება "კომიტეტ 300"-ის აღმასრულებელი დეკრეტებით, რომლებიც გამოცემისთანავე, დაუყოვნებლივ მიიღებენ კანონის ძალას.

წარმოება მთლიანად უნდა განადგურდეს ატომურ, ენერგეტიკულ სისტემებთან ერთად. მხოლოდ "კომიტეტ 300"-ის წევრებს და მათ რჩეულებას ექნებათ მიწის რესურსების განკარგვის უფლება. სოფლის მეურნეობა ასევე "კომიტეტ 300"-ის ხელში აღმოჩნდება, ხოლო პროდუქტის წარმოება მკაცრად გაკონტროლდება. როდესაც ეს ზომები თავის ნაყოფს გამოიღებს, დიდი ქალაქების მოსახლეობას ძალდატანებით გადაიყვანენ მოშორებულ რაიონებში, ხოლო ვინც გადასახლებაზე უარს იტყვის, ფიზიკურად განადგურდება კამბოჯელი პოლ პოტის მეთოდით.

სასიკვდილოდ სნეულთა და მოხუცთა ევთანაზია (უმტკივნეულო მოკვდინება) სავალდებულო გახდება. ქალაქების მოსახლეობა არ გადააჭარბებს დაწესებულ ზღვარს. კვალიფიციურ მუშებს სხვა ქალაქებში გადაიყვანენ, თუკი ის ქალაქი, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ჭარბი მოსახლეობა აღმოჩნდება და მოსახლეთა ნორმას გადააჭარბებს. სხვა, არაკვალიფიციურ მუშებს შეარჩევენ და გადააგზავნიან არასრულად დასახლებულ ქალაქებში, რათა შეავსონ მათი კვოტები.

2050 წლისთვის ლოკალურ ომებით, ასევე ორგანიზებული სასიკვდილო ეპიდემიებით, სწრაფად განვითარებად სნეულებებითა და შიმშილით, დაახლოებით 4 მილიარდამდე "უსარგებლო მჭამელი" ამოწყდება. ელექტროენერგიის, საკვების და წყლის მარაგი შენარჩუნებული იქნება იმ დონემდე, რომელიც მხოლოდ არაელიტის სასიცოცხლო უნარის შენარჩუნებისთვის იქნება საკმარისი, უპირველეს ყოვლისა დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს თეთრი მოსახლეობის, შემდეგ კი სხვა რასებისთვის. კანადის, დასავლეთ ევროპის და აშშ-ს მოსახლეობა შემცირდება უფრო სწრაფად, ვიცდრე სხვა კონტინენტებზე, სანამ მსოფლიო მოსახლეობა არ მიაღწევს მართვად დონეს - 1 მილიარდ ადამიანს, რომელთაგან 500 მილიონი იქნება ჩინელი და იაპონელი, რომლებიც მიჩვეულები არიან მთავრობისადმი უსიტყვო მორჩილებას.

დრო და დრო ხელოვნურად შექმნიან საკვების, წყლისა და სამედიცინო დახმარების დეფიციტს, რათა შეახსენონ ადამიანებს, რომ მათი არსებობა მთლიანად "კომიტეტ 300"-ის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. მრეწველობის ისეთი დარგების განადგურების შემდეგ, როგორიცაა სამშენებლო, საავტომობილო, მეტალურგიული და სხვა, საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა იქნება შეზღუდული, ხოლო მრეწველობის შენარჩუნებული დარგები, ასევე ყველა სამეცნიერო და კოსმიური გამოკვლევები სრულიად დაექვემდებარება "კომიტეტ 300". ყოფილი ქვეყნების კოსმიური იარაღი განადგურდება ბირთვულ იარაღთან ერთად. ყველა ძირითადი და დამხმარე ფარმაცევტული პროდუქტები, ექიმები, დანტისტები და მედიცინის სხვა მუშაკები დარეგისტრირებულ იქნებიან მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში, წამლებისა და სამედიცინო დახმარების მიღება შეუძლებელი იქნება რეგიონალური კონტროლიორების სპეციალური ნებართვის გარეშე, რომლებიც პასუხისმგებელნი იქნებიან თითოეულ ქალაქზე, დასახლებასა და სოფელზე.

შეერთებულ შტატებს აღავსებენ უცხო კულტურის ადამიანები, რომლებიც საბოლოოდ დათრგუნავენ თეთრ ამერიკას, ადამიანები, რომელთათვისაც საჭმელი და ბინა იქნება მთავარი საზრუნავი.

საერთაშორისო ანგარიშებისა და მსოფლიო ბანკების გარდა, ყველა ცენტრალური ბანკის საქმიანობა აიკრძალება. კერძო ბანკებს კანონგარეშედ გამოაცხადებენ. შესრულებული სამუშაოსთვის ანაზღაურებას დააწესებენ უნიფიცირებული, მსოფლიო მთავრობის მიერ დადგენილი შკალის მიხედვით. აკრძალული იქნება ხელფასის მომატების ნებისმიერი მოთხოვნა, ასევე ყოველგვარი გადახრა ხელფასის, სტანდარტული, უნიფიცირებული შკალიდან, რომელსაც მსოფლიო მთავრობა დაადგენს. ის, ვინც კანონს დაარღვევს, დაუყოვნებლივ იქნება დასჯილი.

არაელიტას არ ექნება ნაღდი ფული. ყველა ანგარიში შესრულდება დებეტური ბარათის მეშვეობით, რომელზეც დატანებული იქნება მფლობელის საიდენტიფიკაციო ნომერი. ნებისმიერი პირი, რომელიც დაარღვევს "კომიტეტ 300"-ის მიერ დაწესებულ ნორმებსა და წესებს, დაისჯება: მას დროებით შეუჩერდება ბარათის მოქმედება და ეს სასჯელი დამოკიდებული იქნება დანაშაულის ხასიათსა და სიმძიმეზე (ცხადია მსოფლიო მთავრობის თვალთახედვით - მთარგმნ.).

როდესაც ეს ადამიანები წავლენ საყიდლებზე, ისინი აღმოაჩენენ, რომ მათი ბარათები შეტანილია შავ სიაში, და მათ არ შეუძლიათ შეიძინონ რაიმე პროდუქტი ან მიიღონ რაიმე მომსახურეობა. "ძველი" ანუ ვერცხლის მონეტების გაყიდვის მცდელობა, განხილული იქნება, როგორც მძიმე დანაშაული, რომელიც სიკვდილით დაისჯება. გამოვა განკარგულება ჩაბარებულ იქნას ყველა ძველი მონეტა განსაზღვრული დროისთვის, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღი: პისტოლეტები, თოფები, ფეთქებადი ნივთიერებები და ავტომობილები. მხოლოდ ელიტას და მსოფლიო მთავრობის მაღალჩინოსან ფუნქციონერებს მიეცემათ პირადი იარაღის, ფულისა და ავტომობილების ფლობის უფლება.

ადამიანი თუ სერიოზულად დააშავებს, მისი ბარათი ამოღებული იქნება იმ საკონტროლო პუნქტში, სადაც მას წარადგენს. ამის შემდეგ ადამიანი ვერ მიიღებს საკვებს, წყალს, საცხოვრებელ ბინას და კვალიფიცირებულ სამედიცინო დახმარებას. ის ოფიციალურად გაირიყება საზოგადოებისგან. ამგვარად, შეიქმნება გარიყულთა დიდი ბანდები, და ისინი იცხოვრებენ იქ, სადაც ყველაზე ადვილი იქნება არსებობისთვის საჭირო საშუალებების მოპოვება. მათზე გამოცხადდება ნადირობა და მოჰკლავენ მათ პირველივე შემთხვევაში. პირები, რომლებიც გარიყულებს დაეხმარებიან, ასევე სიკვდილით დაისჯებიან. იმ დამნაშავეთა ნაცვლად, რომლებიც არ ჩაბარდებიან პოლიციას ან სამხედროებს განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში, პატიმრობის ვადას მათი ნათესავები მოიხდიან.

გააჩაღებენ წინააღმდეგობებს კონკურენტ ფრაქციებსა და ჯგუფებს შორის, როგორიც არიან არაბები და ებრაელები, აფრიკული ტომები და მათ უფლებას მისცემენ აწარმოონ სასტიკი და გამანადგურებელი ომები ნატო-ს და გაერო-ს წარმომადგენელთა მეთვალყურეობის ქვეშ. ასეთი ტაქტიკა გამოყენებული იქნება ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში. ეს გამანადგურებელი ომები მანამ გაგრძელდება, სანამ დამყარდება მსოფლიო მთავრობა და მათ გააჩაღებენ ყველგან, ყველა კონტინენტზე, სადაც კი ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ეთნიკური და რელიგიური ნიშნებით, როგორებიც არიან, მაგალითად, სიქხები, პაკისტანელი მუსლიმები და ინდოელი ბუდისტები. ეთნიკურ და რელიგიურ დაპირისპირებებს გაამძაფრებენ, ხოლო ამ წინააღმდეგობათა "დასარეგულირებლად" ხელს შეუწყობენ მძაფრ და სასტიკ ეთნოკონფლიქტებს.

ყველა საინფორმაციო საშუალება და ბეჭდვითი ორგანოები მსოფლიო მთავრობის ხელთ იქნება. "გართობის" სახით მუდმივად მოაწყობენ "ტვინების გამორეცხვას", რასაც უკვე მიმართავენ აშშ-ში, სადაც ეს ხელოვნება გახდა. ბავშვებს, რომელთაც "არალოიალურ მშობლებს" წაართმევენ, სასტიკად აღზრდიან. ორივე სქესის ახალგაზრდობას ასწავლიან მსოფლიო მთავრობის "შრომითი ბანაკების" სისტემის დაცვას. ცხადია, ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, ვიდრე ახალი, მსოფლიო წესრიგი დამყარდება. "კომიტეტ 300"-ში უკვე დიდი ხანია სრულყოფილია ცივილიზაციის განადგურების გეგმები, რომელთაც დაუფიქრებლად ვაფასებთ და ვიხიბლებით მათით.

ჯონ კოლემანი. გაზ. "Знамя Мира", март 2005 г.


რედაქციისგან: ყოველივე ზემოთთქმული გამოქვეყნებული იქნა 14 წლის წინათ. ამჯერად კი მიმოიხედეთ ირგვლივ! განა უკვე ვერ ვამჩნევთ ჩვენთვის გამზადებული მომავლის ნიშნებს, რომლებიც ამ ადამიანმა აღგვიწერა?!
კალენდარი
«  ივნისი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
...
ამინდის პროგრნოზი
საიტის შეფასება
...
სულ პასუხი: 186
საგალობელი
მეგობრები
+++
7მომაკვდინებელი ცო
ამპარტავნების შესა
666 მელა სიმბოლო ა
WWW.JEGA.UCOZ.COM © 2024