სურათი 1...ბრილი...
საიტის მენიუ
...ბრილი...
ვაი რაკარგი საჩინო
ბერის ანდერძი
ნარკომანია
მართლმადიდებლური ეკლესიის სწავლება ანტიქრისტეს შესახებ


ძველი წელთაღრიცხვის 929 წელს ებრაელი უხუცესების საიდუმლო საკრებულომ შეიმუშავა გეგმა, თუ როგორ დაემორჩილებინათ თავიანთი მმართველობისათვის მსოფლიოს ყველა ხალხი. ეს გეგმა საუკუნეების განმავლობაში იხვეწებოდა და იცვლებოდა „სიონის მთავრობის" მიერ, რომლებიც ამ გეგმებს საიდუმლოდ ინახავდნენ.
ებრაელი ერის ფარულმა მმართველებმა ე. წ. „სიონის ბრძენთა საკრებულომ" თავიანთი მიზნების აღსასრულებლად ხელოვნურად შექმნა და დღემდე იყენებს საიდუმლო ორგანიზაციებს – მასონურ ორდენებს.
როგორც უკვე აღინიშნა, ძველ აღთქმის პერიოდში ებრაელთა ერი ღვთივრჩეული ერი იყო, ხოლო მისი დასუსტების მოსურნე მტრები მზაკვრულ მეთოდს მიმართავდნენ: მათ იცოდნენ, რომ ებრაელების ძალა მათ ღვთივრჩეულებაში იყო, ამიტომ ცდილობდნენ, ისინი რომელიმე მომაკვდინებელ ცოდვაში ჩაეგდოთ, რათა ისინი დაეშორებინათ ღმერთისაგან, რადგან ღვთის შეწევნას მოკლებული ებრაელები მათ ვეღარ გაუმკლავდებოდნენ. ამის მაგალითია ზემოთაღნისნული ბიბლიური ამბავი – როდესაც მოაბელთა მეფე მალაკს შეეშინდა ებრაელების, მან ებრაელების დასაწყევლად მოიწვია წინასწარმეტყველი ბალაამი, მაგრამ ღვთის შთაგონებით, ბალაამმა სამჯერ დალოცა ისინი, ხოლო როდესაც ბალაკმა უსაყვედურა მას ამის შესახებ, ბალლამს დაენანა საჩუქრების დაკარგვა და ურჩია ბალაკ მეფეს – ეცდუნებინა ებრაელი მამაკაცები, რათა მათ კერპებისათვის (კერძოდ ბაალ–ფეღორისათვის, იგივე ბაალ–პეორი) სეეწირათ მსხვერპლი და მადიამელ ქალებთან „თავისუფალი სექსით" ემრუშათ. მოაბელებმა აღასრულეს ბალაამის რჩევა და მათმა ქალებმა დაიწყეს ებრაელი მამაკაცების ცდუნება, როს გულისთვისაც ებრაელებს ღვთის რისხვა დაატყდათ და ერთ დღეში 24 000 ებრაელი ამოწყდა (რიცხვნი 25: 1–9; 1 კორინთ. 10: 8; გამოცხადება 2: 14).
ამ ისტორიის კარგად მცოდნე „სიონის ბრძენებმა" მათი მიზნის (მსოფლიოს დასაპყრობა) მისაღწევად იგივე მეთოდით მოინდომეს მსოფლიოს ყველა ხალხის ზნეობრივი გახრწნა–გადაგვარება, რათა მათი მორჩილი მასონური ორდენების მეშვეობით აღასრულებენ.
„სიონის ბრძენებმა" ძალიან კარგად იციან, რომ ავხორცობა ყველაზე მეტად არყევს ადამიანის გონებრივ შესაძლებლობებს და მის აზროვნებას მიაპყრობს ადამიანის საქმიანობის ცუდ, ცხოველურ მხარეს.
1770 წელს ყოფილმა იეზუიტმა ადამ ვეიჰაუპტმა ებრაელი როტშილდების დავალებით დააარსა „ბავარიელ ილუმინატთა" საიდუმლო ორდენი. მათი მიზანი იყო, რაც ადრეული ილუმინატ–ტამპლიერებისა: (არაებრაელი ერების) მონარქიული სახელმწიფო სტრუქტურების რღვევა – დამხობა, ეროვნებათ ააღხოცვა და ბრძოლა რელიგიის (იგულისხმება არაებრაელი ხალხების რელიგიები) წინააღმდეგ. ბავარიელმა ილუმინატებმა ძველი იდეების ბაზაზე შეიმუშავეს ერთი დოკუმენტი, რომელიც თავის თავში ასევე მოიცავდა მსოფლიო შეთქმულების გეგმას, მისი შინაარსი ცნობილი გახდა 1875 წელს, როდესაც ფრანკფურტიდან პარიზისკენ მიმავალი კურიერი გზაში მეხმა მოკლა. სხვა მასალის გარდა დოკუმენტი გვამცნობს: „საზოგადოების გახრწნით ხალხი მთლინად დაკარგავს ღმერთის რწმენას. (ილუმიტებისაგან კონტროლილებად სახელმწიფოებში) დამოუკიდებლად აზროვნების უნარი უნდა აღმოიფხვრას ხალხში მზა შეხედულებების თანმიმდევრული დაგეგვმით; სულიერი ძალების მოშლა უნდა მოხდეს ფუჭი დემოგოგიის მეშვეობით . . . საყოველთაო და თანაბარი არჩევნების წესის სემოღებით უნდა დამყარდეს უმრავლესობათა განუყოფელი ბატონობა. დამოუკიდებლობის (ანუ ემანსიპაციის ზ. გ.) მიჩვევით განადგურდება (ტრადიციული, ეროვნული ფასეულობების მატარებელი) ოჯახი და მისი აღმზრდელობითი ძალა. განათლების საშუალებით, რომელიც ცრუ და ყალბ სწავლებაზეა დამყარებული, უნდა მოხდეს ახალგაზრდობის გამოთაყვანება, გახრწნა და გზიდან ჩამოშორება . . . „ (კორალფი; „მაიმეტრია, მომავალი მსოფლიო მასწავლებელი". კონიფერლაგი 1991 წ. გვ. 115).
1897 წელს ქ. ბაზელში შედგა სიონისტთა პირველი კონგრესი, რომლის მასალები გამოჩნდნენ 1901 წელს რუსი პროფესორის სერგი ნილუსის მიერ გამოქვეყნებულ „სიონის ბრზენთა კრებების ოქმებში" მათგან მე–9 ოქმში წერია: „ჩვენ გავასულელეთ, დავაჩლუნგეთ და გავრყვენით გოი (არაებრაელი, არაიუდეველი) ახალგაზრდობა, ჩვენთვის საჭირო პრინციპით და თეორიებით".
მათგან მართვადი ილუმინატების მთავარი მიზანია ახალგაზრდობის ცნობიერების დაუფლება, რამეთუ (როგორც ეს ჰიტლერმა იცოდა), ვინც ეუფლება ახალგაზრდობას, ის ფლობს მომავალს. (ამისათვის) „თავისუფალი კალატოზები" ქმნიან და ეხმარებიან ახალგაზრდულ მოძრაობებს. ამასთან, მიზანი ერთია: აზროვნებაზე კონტროლი და ახალგაზრდობის აღზრდა იმ სულისკვეთებით, რაც შეესაბამება მასონობის მიზანს რისთვის სჭირდებათ იუდეველ „ბრძენებს" და მასონებს ყოველივე ეს?
მეოცე საუკუნის დასაწყისში ა. შმაკოვი წერდა: „იუდეველობა, ძირს უთხრის რა სხვა ხალხების რელიგიას, ქორწინებას, ზნეობას, სახელმწიფოებრივ და საზოგადოებრივ წესრიგს, იმედოვნებს, რომ უეჭველად მტვრად აქცევს ამ ხალხებს (ა. შმაკოვი „საერთაშორისო მთავრობა" მოსკოვი 1911 წ.). ამას თავად თალმუდისტებიც არ უარყოფენ: „ყოველივე იმის ადგილზე, რასაც ჩვენ ახლა ერებს ვუწოდებთ, დარჩება ადამიანობადაკარგულ არსებათა მტვერი, რომლებიც მოკლებულნი იქნებიან იდეალს და მაშასადამე პირუტყვულ მდგომარეობამდე მივლენ . . . ებრაელები იმგვარ ძალაუფლებას მოიპოვებენ პირუტყვულ გარყვნილებამდე დაცემულ ადამიანებზე, როგორიც აქვს თავის შიანურ ცხოველებზე ადამიანს . . . (კ. ალბანსენის მიერ გადმოცემული თალმუდისტთა საერთო გეგმიდან.).
„ამისათვის თალმუდისტები და მათი მონა–მორჩილი მასონები წარმატებით მიიტაცებენ ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებს, მათი მეცნიერები მეცნიერების ფალსიფიკაციას ახდენენ, მათი ლიტერატორები თხზავენ და პოპულარიზაციას უწევენ ცრუ–ჭეშმარიტებებს, ამკვიდრებენ ცრუ, ყალბ ღირებულებებს" – ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში წერდა ბრუკლინის ეპისკოპოსი რაფაელი.
ერთ–ერთი ღვთისმსახურის თეოლოგიურ ნაშრომში ე. წ. დემოკრატიული „თავისუფლების" შესახებ შემდგომ მამხილებელ სიტყვებს ვეცნობით: „სულიერი პლურალიზმის იდეა", რომელიც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით, ინტენსიურად ინერგება ადამიანის ცნობიერებაში – პორნოგრაფიული კულტის არნახულ პროპაგანდას წარმოადგენს და ადამიანს ქვენა გრძნობების მონად აქცევს . . . იმისათვის, რომ მანიპულირებეად არსებებად აქციო, სულიერი დაღუპვის კარამდე მიიყვანო და ამასთან ოჯახიცა და ქვეყანაც დაააქციო – ნაცად საშუალებას უნდა მიმართო – ადამიანის ინტელექტუალური ძალები ვნებებში უნდა ჩაძირო და შებილწო. ამ მიზნით ჯერ კიდევ ფაშისტი და იაპონელი დამპყრობნი პორნოგრაფიულ კულტს აქტიურად ნერგავდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაშინ, როდესაც – თავიანთ ქვეყნებში სიკვდილით დასჯის მუქარით კრძალავდნენ მსგავს ბიწიერებას" . . . შიმშილითა და სექსით დამონების ნაცადი საშუალებით მანიპულირებას ოლდოს ჰაქსლი შემდეგნაირად აღწერს: პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის დაკარგვას აუცილებლად თან ახლავს სექსუალური ტავისუფლების ტენდენცია . . . დიქტატორი კი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ წაახალისოს კიდეც ეს ამგვარი თავისუფლება . . . ეს ხერხი ხომ უთუოდ შეაგუებს მონობის უცილობელ ხვედრს მის ქვეშევრდომთ . . ."

ანტიქრისტეს მოსვლის ნიშნები

თავი VIII

ანტიქრისტეს სახელის გამოსახულება

ანტიქრისტეს უამრავ სახელწოდებას ანიჭებენ. წმიდა წერილში ის იწოდება "უსჯულოების ძედ, შვილად წარწყმედისა, უსჯულოდ, ცრუწინასწარმეტყველად, ცრუქრისტედ, მოოხრების სისაძაგლედ, მხეცად, სატანად და ა. შ." ეს ზოგადი სახელწოდებებია; მათით შეიძლება იწოდონ ანტიქრისტეს წინამორბედებიც. "ძედ წარწყმედისა" და "უსჯულოების მოქმედად" შეიძლება იწოდოს ნებისმიერი მოუნანიებელი ცოდვილი.

წინამდებარე თავში გვსურს განვიხილოთ ის სახელწოდებები, რომლებიც თვისობრივი და ჯეროვანია ჭეშმარიტი ანტიქრისტესთვის. წმ. იოანე ღვთისმეტყველი ანტიქრისტეს ამ სახელწოდების შესახებ ბრძანებს: "აქაა სიბრძნე; ვისაც გაგების თავი აქვს, გამოითვალოს მხეცის რიცხვი, რადგანაც ესაა რიცხვი კაცისა, და მისი რიცხვი - ექვსას სამოცდაექვსი" (გამოცხ. 13:8).

მრავალი ცდილობდა ამ საიდუმლოს ამოხსნას, მაგრამ ყველა მათგანი წარუმატებლად დამთავრდა. კომენტატორთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ანტიქრისტეს სახელი ბერძნული იქნება, რადგან აპოკალიფსისი თავიდანვე დაწერილი იყო ბერძნულ ენაზე. ამიტომაც, უნდა გვიკვირდეს ზოგიერთი უმეცარი კომენტატორისა, რომელიც სლავურ და სხვა ენებში ეძიებს სახელწოდებებს, რომელიც რიცხვ 666-ის შესატყვისი იქნებოდა.

ბერძენი მწერლები გვაძლევენ ანტიქრისტეს შემდეგ სახელწოდებებს:
(ბერძნული ასოების გვერდით მოთავსებულია მათი რიცხობრივი შესატყვისობა ბერძნულ ანბანში)

ΛΑΤΕΙΝΟΣ ("ლატინოს" - რომაელი)

Λ – 30

Α – 1

Τ – 300

Ε – 5

Ι – 10

Ν – 50

Ο – 70

Σ – 200

666

ΤΕΙΤΑΝ (მზე)

Τ - 300

Ε - 5

Ι - 10

Τ - 300

Α - 1

Ν – 50

666

ΛΑΜΠΕΤΙΣ (ბრწყინვალე, ნათელი)

Λ - 30

Α - 1

Μ - 40

Π - 80

Ε - 5

Τ - 300

Ι - 10

Σ – 200

666

ზუსტად ასევე გამოდის რიცხვი 666 შემდეგი სახელების იზოფსებიებით (ბერძნული ალფავიტის რიცხვითი შესატყვისობებით): Ο ΝΙΚΗΤΗΣ (მძლეველი), ΚΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ბოროტი ბელადი), ΑΛΗΘΗΣ ΒΛΑΒΕΡΟΣ (ჭეშმარიტად მავნე), ΑΜΝΟΣ ΑΔΙΚΟΣ (უსამართლო კრავი), ΜΑΟΜΕΤΙΣ (მუჰამედი), ΑΝΤΕΜΟΣ (მოწინააღმდეგე), ΣΑΞΟΝΕΙΟΣ (საქსონელი), ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ (კურთხეული).

მრავალი ფიქრობს, რომ რიცხვით 666 მიანიშნებს არა ანტიქრისტეს სახელს, არამედ მისი მოსვლისა და სიკვდილის დროს. ისეც განმარტავენ, რომ მხეცის რიცხვით აღინიშნება ეშმაკის სამმაგი ცოდვა, რომელიც ანტიქრისტეში განხორციელდება. რადგან რიცხვი ექვსი არის გონიერი ქმნილების რიცხვი, რომელიც შთავარდა ცოდვაში და განვარდა მშვიდობისა და ნეტარებისგან, რომელიც რიცხვ 7-ში მოიაზრება ("აკურთხა ღმერთმა მეშვიდე დღე და წმიდაჰყო იგი, რადგან ამ დღეს დაისვენა ღმერთმა ყოველი საქმისგან, რასაც ქმნიდა ღმერთი და აკეთებდა" (დაბ. 2:3).

არსებობს სხვა მრავალი განმარტება და ვარაუდი ანტიქრისტეს სახელთან დაკავშირებით. არ შევეხებით რა მათ, ვიტყვით მხოლოდ, რომ ეს არის გამოუკვლეველი საიდუმლო. ეკლესიის მამები ერთხმად ამბობენ, რომ ანტიქრისტეს სახელი არავინ იცის და არც შეიძლება იცოდეს, რადგან "გონებამიუწვდომელნი არიან მისი მსჯავრნი და მიუკვლეველი მისი გზანი!" (რომ. 11:33). აპოკალიფსისიდან ცნობილია, რომ ანტიქრისტე ყველა მის მიმდევარს თავისი სახელის გამოსახულებას მისცემს. "და მიეცა იმისი ნება, რომ სული ჩაედგა მხეცის ხატისთვის, რათა ხატს ემეტყველა და იმდენი ექნა, რომ მოეკლათ ყველა, ვინც თაყვანს არა სცემს მხეცის ხატებას. და აიძულებს ყველას, დიდსა თუ მცირეს, მდიდარსა თუ ღარიბს, მონასა თუ თავისუფალს, ნიშანი დაისვან მარჯვენა ხელსა თუ შუბლზე. ასე რომ, ვერავინ იყიდის ან გაყიდის რამეს, მათ გარდა, ვისაც აქვს ნიშანი - მხეცის სახელი, ან მისი სახელის რიცხვი" (გამოცხ. 13:15-17; შეად. 19:20).

წმიდა ეკლესიის მტრები ანტიქრისტეს გამოსახულებად მირონცხების საიდუმლოს მიიჩნევენ, რითაც ცდილობენ დაგმონ მართლმადიდებლობა და დააბრკოლონ მრავალნი. უგუნურნი, ვერ ამჩნევენ იმას, რომ ამგვარად, ისინი თვით წმიდა მოციქულებს და უფალ იესუ ქრისტესაც კი ანტიქრისტეებად აცხადებენ, რადგან სწორედ მათ დააწესეს ჩვენი სულების საცხოვნებლად საეკლესიო საიდუმლონი.

წმ. ანდრია კესარიელი ანტიქრისტეს ხატის (გამოსახულების) შესახებ ამბობს: "შეეცდება მტარვალი ყველაზე გამოსახოს განდგომილისა და მაცთურის სახელი, ნაწილობრივ - მარჯვენა ხელზე, რათა შეწყდეს კეთილ საქმეთა კეთება, ნაწილობრივ კი შუბლზე, რათა აიძულოს ცთუნებულნი კადნიერნი იყვნენ მლიქვნელობასა და ბნელ საქმეებში. და გავრცელდება მხეცის ბეჭედი ყველგან - უპირატესად აღებ-მიცემობაში, რათა ვინც ბეჭედს უარყოფს, მოკვდეს სიცოცხლისთვის ყოველივე საჭირო ნივთთა არქონით" (ჰომ. 13-ე).
კალენდარი
«  ივნისი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
...
ამინდის პროგრნოზი
საიტის შეფასება
...
სულ პასუხი: 186
საგალობელი
მეგობრები
+++
7მომაკვდინებელი ცო
ამპარტავნების შესა
666 მელა სიმბოლო ა
WWW.JEGA.UCOZ.COM © 2024